Phone number

+36 70/640-8888

Opening hours: Monday to Friday

7:00am - 5:00pm

QMS

„ALL AROUND
THE MACHINE”

QMS

AUTOMATICKÉ
SYSTÉMY PRÍSTUPU
A MANAŽMENTU
V LOMOCH/ŠTRKOVNIACH

MODUL WebApp pre stálych zákazníkov na
online predbežnú registráciu prepravných úloh:

        Nákladné autá/Vodiči/Kontrakty/Zákazník/
        Miestna administrácia

Modul riadenia dopravy

            Automatické riadenie chodu na mieste

Modul mobilných zaiadení

            Správa palubných váh a úloh

Access Module

          Pre voľný prístup a odchod bez ľudí

Skladový modul

          Pre skladový manažment

Modul informácií o riadení MIM

          Reporty pre manažérov

Modul rozhrania

           pre ERP vnútropodnik. plánovanie

Modul dodacieho listu a faktúry

             Pre administráciu

EUROSCALE

VÝHODY
Špecializácia
Navyše

EUROSYNC SYSTÉMU MANAŽMENTU V LOMOCH:

Úplne automatizované skutočne
            bezpečné riadenie na prevádzkach

Zvýšenie ochrany ľudí a majetku

Zvýšenie procesov v lome a efektívnosti

Účtovníctvo v reálnom čase a
            skladový manažment

Manažment rýchlych rozhodnutí pod
            plnou kontrolou

Zredukovaná obsluha a výdavky na mzdy

AKO EUROSYNC FUNGUJE:

Prepravná firma zaeviduje informácie o preprave na základe zmluvy a jej kapacity:

Registrácia nákl. áut na deň nakladania: aký
           materiál, aký kontrakt a ktoré nákl.auto bude
           poslané do lomu? QMS odošle vstupný kód
           vodičovi v deň prepravy

Vjazd nákladného vozidla do lomu a ak je to povolené, vojde na
           mostovú váhu a vodič zadá kód na dotykovom displeji terminálu

Informácie o preprave sú potvrdené a systém naviguje nákl. auto z
           mostovej váhy do nakladacej plochy: semafory, závory a LED panely
           sú aktívne

Informácie o nakladaní sú odoslané do kolesových nakladačov,
           rýpadiel alebo pásových systémov

Správne naloženie sa vykoná na nákladé auto a potvrdí sa do
            systému

Nákladné vozidlo sa vracia na mostovú váhu na konečné a
           certifikované váženie – vodič zadáva iba prepravný kód

Po potvrdení váženia terminál vytlačí dodací list

Odchod nákl. auta a správa dát a prenos do ERP systému a VIR
           (modul správ údajov pre manažment)

Get in Touch

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.

Call us on WhatsApp

+36 70/640-8888