Phone number

+36 70/640-8888

Opening hours: Monday to Friday

7:00am - 5:00pm

Školenia

Školenia pre mazacie systémy

Vyvíjajúca sa mazacia technológia je niekedy ďaleko od praktických inžinierov výroby, pretože v nej nie je ich každodenná prax.

Všetci si želajú učiť sa samy a rozvíjať svoje znalosti v oblasti nových technológií.

Realizujeme väčšinou tri typy školení pre personál údržby:

  • Školenie v oblasti mazacích systémov – pre manažérov priemyselnej údržby, projektantov a technikov

  • Progresívne mazacie systémy pre mobilné zariadenia – pre operátorov a mechanický personál dopravných a zemných vozidiel

  • Inštalácia, opravy a údržba – praktické školenia mechanických pracovníkov

Svoje školenia dokážeme prispôsobiť zákazníkom a poskytnúť najdôležitejšie informácie o lokálne používaných zariadeniach.

Get in Touch

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.

Call us on WhatsApp

+36 70/640-8888