Phone number

+36 70/640-8888

Opening hours: Monday to Friday

7:00am - 5:00pm

Váhy na váženie vysokozdvižných vozíkov, paliet a veľkoplošných bigbagov v poľnohodpodárstve

Vážiace systémy pre vysokozdvižné vozíky

Váhy pre vysokzdvižné vozíky

Okrem zabudovaných váh od výrobcu OEM ponúka EuroScale mnoho nových funkcií a riešení váženia s vysokou presnosťou pre požiadavky zákazníkov ako retro fit pre váhy na vysokozdvižných vozíkoch.

Pre vysokozdvižné vozíky existuje statické a dynamické váženie, a je možné použiť hydraulický senzor alebo snímače zaťaženia.

Výhodou statického váženia je nižšia cenová hladina v porovnaní s pokročilou technológiou hydraulického váženia s rozšírenými funkciami dynamických váh.

Jednoduché váženie so statickými váhami:

Kimax 1 hydraulické              multifunkčné váženie na mnohých aplikáciách (nákladné auto,vysokozdvižný vozík, dodávka)

Dini Argeo LTP                  jednoduché a presné váženie – možnosť tlače vážnych lístkov – jednoduchá kalibrácia – totalizácia

Ideálne na kontrolu váženia jednotlivých paliet alebo tovaru.

Scales
Scales
Scales
Scales
Scales

Pokročilé váženie s dynamickými váhami

Topcon RDS Liftlog a Weighlog pre správne váženie pri zaťažení – alarm cieľového zaťaženia – vonkajšie použitie

Topcon RDS Loadmaster legálny pre obchodné dynamické váženie- SQL databáza-cieľové zaťaženie – GPS/GPRS/Wifi – MID schválené

Dini Argeo LTF vážiace vidly maximálna presnosť z technológie snímačov zaťaženia – kontrolné váženie – totalizátor–pripravený na správu dát – schválené CE M

Ideálne pre presné váženie a pre pokročilé skladovanie. Naviac je možné priamo prepojiť s ERP systémom zákazníka a vybaviť palubnou tlačiarňou.

 

Vážiace systémy pre poľnohospodárstvo

Vážiace systémy pre poľnohospodárstvo pokrývajú širokú škálu váh Poľnohospodárstvo je vždy špeciálny sektor na maximalizáciu efektívnosti a výroby. Aby sme potvrdili všetky interné a komerčné procesy, ponúkame širokú škálu riešení váženia.

Nákladné autá a nakladače

           Štandardné a prenosné mostové váhy pre traktory a nákladné autá.

                        Zobraziť viac >>>

Palubné váženie na predných nakladačov a teleskopických nakladačov, aby bola Vaša účinnosť 100% ovládaním všetkých nakladaní.

Palubné váženie Vám dáva slobodu s vysokou presnosťou a urýchľuje správne váženie. Znížte náklady za každú minútu.

Palubné váhy pre nakladače a teleskopické nakladače sú k dispozícii aj v schválenej certifikovanej verzii!

           Vážiace platformy – vážiace podložky

Podložky pod kolesá môžu kontrolovať nielen celkovú hmotnosť nákladného vozidla / prívesu, ale aj zaťaženie nápravy je pod kontrolou!

Jednoduché, prenosné a veľmi presné riešenie pre miesta, kde je váženie prerušované alebo je priestor pre mostovú váhu obmedzený.

Kompletná mobilná vážnica je k dispozícii s batériou, ovládaním, vážiacim puzdrom, tlačiarňou a pamäťou pre USB.

Niektoré modely sú k dispozícii v statickom a dynamickom režime váženia: (dynamické, keď nákladné vozidlo pomaly prechádza cez podložky bez zastavenia).

Scales
Scales

Silá, palety a pásové váhy

Váženie sila je vždy dôležité pre dodržiavanie hladiny materiálu uloženého v silách. Pokročilá technológia snímačov zaťaženia poskytuje širokú škálu silových váh od 500 kg až po 300 ton síl v poľnohospodárstve.

Definovanie správneho cieľového zaťaženia štandardných bigbagov pre správne obchodovanie s agro produktmi je rôzne a platformy poskytujú väčšinou najlepšie riešenie.

Pre paletové váženie EuroScale ponúkajú statické alebo dynamické riešenie prostredníctvom štandardných plošinových váh alebo váh paletových vozíkov.

K dispozícii je mnoho štandardných, špeciálnych alebo prispôsobených vážiacich zariadení, preto sa obráťte na našich odborníkov pre informácie.

Scales
Scales
Scales

Get in Touch

You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.

Call us on WhatsApp

+36 70/640-8888